Cầu dao điện tự động ngắt điện quá tải và dò dòng SMB65L-63 - Residual Circuit Breaker with Overload protection (RCBO)

ỨNG DỤNG:

CHỨC NĂNG:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 

APLICATION:

FUNCTIONS:

TECHNICAL DATA:

 

Aptomat chống giật | át to mát chống rò Loại Dòng điện định mức Độ rộng Đóng gói Số hiệu
  (A) (18mm) (Chiếc/hộp) Type C Giá (VNĐ) Tybe D Giá (VNĐ)
 
  6 2,5 5 SMB65L-32C06 566,000 SMB65L-32D06 568,000
10 2,5 5 SMB65L-32C10 566,000 SMB65L-32D10 568,000
16 2,5 5 SMB65L-32C16 566,000 SMB65L-32D16 568,000
20 2,5 5 SMB65L-32C20 578,000 SMB65L-32D20 575,000
25 2,5 5 SMB65L-32C25 578,000 SMB65L-32D25 575,000
32 2,5 5 SMB65L-32C32 581,000 SMB65L-32D32 583,000
40 3 5 SMB65L-63C40 736,000 SMB65L-63D40 742,000
50 3 5 SMB65L-63C50 748,000    
1PN 63 3 5 SMB65L-63C63 761,000    

 

 

  Loại Dòng điện định mức Độ rộng Đóng gói Số hiệu
  (A) (18mm) (Chiếc/hộp) Type C Giá (VNĐ) Tybe D Giá (VNĐ)
 
  6 3,5 4        
10 3,5 4        
16 3,5 4        
20 3,5 4        
25 3,5 4        
32 3,5 4        
40 4 4        
50 4 4        
2P 63 4 4        

 

 

  Loại Dòng điện định mức Độ rộng Đóng gói Số hiệu
  (A) (18mm) (Chiếc/hộp) Type C Giá (VNĐ) Tybe D Giá (VNĐ)
 
  6 5 2        
10 5 2        
16 5 2        
20 5 2        
25 5 2        
32 5 2        
40 5,8 2        
50 5,8 2        
3P 63 5,8 2        

 

 

  Loại Dòng điện định mức Độ rộng Đóng gói Số hiệu
  (A) (18mm) (Chiếc/hộp) Type C Giá (VNĐ) Tybe D Giá (VNĐ)
 
  6 5,5 2        
10 5,5 2        
16 5,5 2        
20 5,5 2        
25 5,5 2        
32 5,5 2        
40 6,5 2        
50 6,5 2        
3PN 63 6,5 2        

 

 

  Loại Dòng điện định mức Độ rộng Đóng gói Số hiệu
  (A) (18mm) (Chiếc/hộp) Type C Giá (VNĐ) Tybe D Giá (VNĐ)
 
  6 6,5 2        
10 6,5 2        
16 6,5 2        
20 6,5 2        
25 6,5 2        
32 6,5 2        
40 7,5 2        
50 7,5 2        
4P 63 7,5 2        
 

zalo