Download Catalogue bảng giá ổ cắm âm sàn simon

 

 

Hình ảnh
(Photo)

 


(Code)
Mô tả sản phẩm
(Description)
(VNĐ)
Price

 

Đế sắt cho ổ cắm âm sàn

 

Đế sắt cho ổ cắm âm sàn 55mm Pop-up floor socket mounting box  
TDH00 Đế sắt cho ổ cắm âm sàn (Có gắn sẵn tấm che nhựa) 10 250V~
(Pop-up floor socket mounting box (w/pre-mounting plastic coven 10A 250V~))
80,000

 

Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm đôi

 

Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F5H Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
(Floor socket 2-pin socket w/multi-standard socket, 10A 250V~
1,138,000

 

Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon

 

Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F5 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
(Floor socket 2-pin socket w/multi-standard socket, 10A 250V~
1,288,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F5 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
(Floor socket 2-pin socket w/multi-standard socket, 10A 250V~
1,637,000

 

Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon

 

Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F6H Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại
(Floor socket twin telephone socket)
1,138,000

 

Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon

 

Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F6 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại
(Floor socket twin telephone socket)
1,288,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F6 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại
(Floor socket twin telephone socket)
1,637,000

 

Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon

 

Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F10H Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ TV và 1 ổ cắm loa
(Floor socket twin TV w/speaker socket)
1,138,000

 

Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon

 

Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F10 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ TV và 1 ổ cắm loa
(Floor socket twin TV w/speaker socket)
1,288,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F10 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ TV và 1 ổ cắm loa
(Floor socket twin TV w/speaker socket)
1,637,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

1

 

 

 

Hình ảnh
(Photo)

 


(Code)
Mô tả sản phẩm
(Description)
(VNĐ)
Price

 

Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon

 

Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F15H Ổ cắm âm sàn gồm 4 ổ cắm loa 6,35mm và 2 ổ cắm audio
(Floor socket 4 6,35mm speaker socket w/twin audio socket)
1,227,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F15 Ổ cắm âm sàn gồm 4 ổ cắm loa 6,35mm và 2 ổ cắm audio
(Floor socket 4 6,35mm speaker socket w/twin audio socket)
1,377,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F15 Ổ cắm âm sàn gồm 4 ổ cắm loa 6,35mm và 2 ổ cắm audio
(Floor socket 4 6,35mm speaker socket w/twin audio socket)
1,752,000
Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F19H Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ điện thoại và 1 ổ dữ liệu Cat.5e
(Floor socket telephone w/data socket Cat.5e)
1,227,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F19 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ điện thoại và 1 ổ dữ liệu Cat.5e
(Floor socket telephone w/data socket Cat.5e)
1,377,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F19 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ điện thoại và 1 ổ dữ liệu Cat.5e
(Floor socket telephone w/data socket Cat.5e)
1,752,000
Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F20H Ổ cắm âm sàn gồm 3 ổ dữ liệu Cat.5e
(Floor socket 3 data socket Cat.5e)
1,278,000
Ổ cắm âm sàn gồm 3 ổ dữ liệu Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F20 Ổ cắm âm sàn gồm 3 ổ dữ liệu Cat.5e
(Floor socket 3 data socket Cat.5e)
1,428,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F20 Ổ cắm âm sàn gồm 3 ổ dữ liệu Cat.5e
(Floor socket 3 data socket Cat.5e)
1,752,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

2

 

 

 

Hình ảnh
(Photo)

 


(Code)
Mô tả sản phẩm
(Description)
(VNĐ)
Price
Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F21H Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ TV và 1 ổ điện thoại
(Floor socket TV w/telephone socket)
1,227,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F21 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ TV và 1 ổ điện thoại
(Floor socket TV w/telephone socket)
1,377,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F21 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ TV và 1 ổ điện thoại
(Floor socket TV w/telephone socket)
1,637,000
Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F23H Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ dữ liệu Cat.5e
(Floor socket twin data socket Cat.5e)
1,227,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F23 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ dữ liệu Cat.5e
(Floor socket twin data socket Cat.5e)
1,377,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F23 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ dữ liệu Cat.5e
(Floor socket twin data socket Cat.5e)
1,752,000
Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F25H Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
(Floor socket twin multi-standard socket, 10A 250V~)
1,138,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F25 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
(Floor socket twin multi-standard socket, 10A 250V~)
1,288,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F25 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
(Floor socket twin multi-standard socket, 10A 250V~)
1,637,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

3

 

 

 

Hình ảnh
(Photo)

 


(Code)
Mô tả sản phẩm
(Description)
(VNĐ)
Price
Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F26H

Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm điện thoại
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/telephone socket

1,278,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F26 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm điện thoại
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/telephone socket
1,428,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F26 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm điện thoại
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/telephone socket
1,752,000
Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F27H Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket 2 telephone w/data socket Cat.5e
1,227,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F27 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
​Floor socket 2 telephone w/data socket Cat.5e
1,377,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F27 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
​Floor socket 2 telephone w/data socket Cat.5e
1,752,000
Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F28H Ổ cắm âm sàn với 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/TV socket
1,278,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F28 Ổ cắm âm sàn với 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/TV socket
1,428,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F28 Ổ cắm âm sàn với 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/TV socket
1,752,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

4

 

 

 

Hình ảnh
(Photo)

 


(Code)
Mô tả sản phẩm
(Description)
(VNĐ)
Price
Ổ cắm âm sàn màu bạc Simon Ổ cắm âm sàn màu bạc (Không bao gồm đế âm) Silver Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F29H Ổ cắm âm sàn với 2 ổ căm điện thoại và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 telephone w/TV socket
1,138,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TD120F29 Ổ cắm âm sàn với 2 ổ căm điện thoại và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 telephone w/TV socket
1,288,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TC120F29 Ổ cắm âm sàn với 2 ổ căm điện thoại và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 telephone w/TV socket
1,637,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F5 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Floor socket 2-pin socket w/multi-standard socket, 10A 250V~
1,727,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F5S Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Floor socket 2-pin socket w/multi-standard socket, 10A 250V~
1,577,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F6 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại
Floor socket twin telephone socket
1,582,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F6S Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại
Floor socket twin telephone socket
1,432,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F10 Ổ cắm âm sàn với 2 ổ cắm TV và 1 ổ cắm loa
Floor socket twin TV w/speaker socket
1,582,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F10S Ổ cắm âm sàn với 2 ổ cắm TV và 1 ổ cắm loa
Floor socket twin TV w/speaker socket
1,432,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

5

 

 

Hình ảnh
(Photo)

 


(Code)
Mô tả sản phẩm
(Description)
(VNĐ)
Price
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F15 Ổ cắm âm sàn gồm 4 ổ cắm loa 6,35mm và 2 ổ cắm audio
Floor socket 4 6,35 speaker socket w/twin audio socket
1,727,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F15S Ổ cắm âm sàn gồm 4 ổ cắm loa 6,35mm và 2 ổ cắm audio
Floor socket 4 6,35 speaker socket w/twin audio socket
1,577,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F19 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket telephone w/data socket Cat.5e
1,582,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F19S Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket telephone w/data socket Cat.5e
1,432,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F20 Ổ cắm âm sàn gồm 3 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket 3 data socket Cat.5e
1,727,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F20S Ổ cắm âm sàn gồm 3 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket 3 data socket Cat.5e
1,577,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F21 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm TV và 1 ổ cắm điện thoại
Floor socket TV w/telephone socket
1,582,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F21S Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm TV và 1 ổ cắm điện thoại
Floor socket TV w/telephone socket
1,432,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F23 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket twin data socket Cat.5e
1,582,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F23S Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket twin data socket Cat.5e
1,432,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

6

 

 

Hình ảnh
(Photo)

 


(Code)
Mô tả sản phẩm
(Description)
(VNĐ)
Price
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F25 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Floor socket twin multi-standard socket, 10A 250V~
1,727,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F25S Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Floor socket twin multi-standard socket, 10A 250V~
1,577,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F26 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm điện thoại
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/telephone socket
1,582,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F26S Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm điện thoại
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/telephone socket
1,432,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F27 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket 2 telephone w/data socket Cat.5e
1,582,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F27S Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket 2 telephone w/data socket Cat.5e
1,432,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F28 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/TV socket
1,727,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F28S Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/TV socket
1,577,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F29 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 telephone w/TV socket
1,582,000
  Ổ cắm âm sàn chất liệu thép không gỉ (Không bao gồm đế âm) Stainless steel Pop-up floor socket (w/o mounting box)
TZ120F29S Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 telephone w/TV socket
1,432,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

7

 

 

Hình ảnh Mô tả sản phẩm (VNĐ)
Photo Code Description Price
Ổ cắm âm sàn màu đồng (Không bao gồm đế âm). Cooper passive cover floor socket (w/o mounting box)
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon TZ120F2V Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Floor socket telephone w/multi-standard socket, 10A 250V~
1,560,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon TZ120F3V Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn
Floor socket data socket Cat.5e w/multi-standard socket
1,584,000
Ổ cắm âm sàn màu đồng Simon TZ120F22V Ổ cắm âm sang gồm 1 ổ cắm TV và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn
Floor socket TV w/multi-standar socket
1,572,000
Ổ cắm âm sàn dạng trượt màu đồng (Không bao gồm đế âm). Cooper slide cover floor socket (w/o mountingbox)
  TH120F5 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Floor socket 2-pin socket w/multi-standard socket, 10A 250V~
1,293,000
  TH120F6 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại
Floor socket twin telephone socket
1,293,000
  TH120F10 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm TV và 1 ổ cắm loa
Floor socket twin TV w/speaker socket
1,373,000
  TH120F19 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket telephone w/data socket Cat.5e
1,293,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

8

 

Hình ảnh Mô tả sản phẩm (VNĐ)
Photo Code Description Price
Ổ cắm âm sàn dạng trượt màu đồng (Không bao gồm đế âm). Cooper slide cover floor socket (w/o mountingbox)
  TH120F20 Ổ cắm âm sàn gồm 3 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket 3 data socket Cat.5e
1,373,000
  TH120F21 Ổ cắm âm sàn gồm 1 ổ cắm TV và 1 ổ cắm điện thoại
Floor socket TV w/telephone socket
1,293,000
  TH120F23 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket twin data socket Cat.5e
1,293,000
  TH120F25 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Floor socket twin multi-standard socket, 10A 250V~
1,373,000
  TH120F26 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm điện thoại
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/telephone socket
1,373,000
  TH120F27 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm dữ liệu Cat.5e
Floor socket 2 telephone w/data socket Cat.5e
1,293,000
  TH120F28 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm dữ liệu Cat.5e và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 data socket Cat.5e w/TV socket
1,373,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

9

 

Hình ảnh Mô tả sản phẩm (VNĐ)
Photo Code Description Price
Ổ cắm âm sàn dạng trượt màu đồng (Không bao gồm đế âm). Cooper slide cover floor socket (w/o mountingbox)
  TH120F29 Ổ cắm âm sàn gồm 2 ổ cắm điện thoại và 1 ổ cắm TV
Floor socket 2 telephone w/TV socket
1,293,000
  Ổ cắm sàn dạng tròn có nắp che màu bạc (Bao gồm đế). Silver round capping floor socket (w/mounting box)
TD130Y2H Ổ cắm sàn dạng tròn gồm 3 ổ cắm điện thoại
Round floor socket 3 telephone socket
1,369,000
  Ổ cắm sàn dạng tròn có nắp che màu đồng (Bao gồm đế). Cooper round capping floor socket (w/mounting box)
TD130Y2 Ổ cắm sàn dạng tròn gồm 3 ổ cắm điện thoại
Round floor socket 3 telephone socket
1,519,000
  Ổ cắm sàn dạng tròn có nắp che màu bạc (Bao gồm đế). Silver round capping floor socket (w/mounting box)
TD130Y3H Ổ cắm sàn dạng tròn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn,10A 250V~
Round floor socket twin multi-standard socket, 10A 250V~
1,369,000
  Ổ cắm sàn dạng tròn có nắp che màu đồng (Bao gồm đế). Cooper round capping floor socket (w/mounting box)
TD130Y3 Ổ cắm sàn dạng tròn gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn,10A 250V~
Round floor socket twin multi-standard socket, 10A 250V~
1,519,000
  Ổ cắm sàn dạng tròn có nắp che màu bạc (Bao gồm đế). Silver round capping floor socket (w/mounting box)
TD130Y4H Ổ cắm sàn dạng tròn gồm 2 ổ cắm điện thoại
Round floor socket twin telephone socket
1,369,000
  Ổ cắm sàn dạng tròn có nắp che màu đồng (Bao gồm đế). Cooper round capping floor socket (w/mounting box)
TD130Y4 Ổ cắm sàn dạng tròn gồm 2 ổ cắm điện thoại
Round floor socket twin telephone socket
1,519,000
  Ổ cắm sàn dạng tròn có nắp che màu bạc (Bao gồm đế). Silver round capping floor socket (w/mounting box)
TD130Y7H Ổ cắm sàn dạng tròn gồm 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Round floor socket multi-standard socket, 10A 250V~
1,369,000
  Ổ cắm sàn dạng tròn có nắp che màu đồng (Bao gồm đế). Cooper round capping floor socket (w/mounting box)
TD130Y7 Ổ cắm sàn dạng tròn gồm 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Round floor socket multi-standard socket, 10A 250V~
1,519,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

10

 

Hình ảnh Mô tả sản phẩm (VNĐ)
Photo Code Description Price
  Ổ cắm sàn hình vuông màu bạc (Sâu - bao gồm đế). Silver square clamshell (deep) floor socket (w/mounting box)
TD145F1H Ổ cắm sàn hình vuông 2 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Clamshell floor socket twin 2-pin socket w/twin multi-standard socket, 10A 250V~
1,662,000
  Ổ cắm sàn hình vuông màu đồng (Sâu - bao gồm đế). Cooper square clamshell (deep) floor socket (w/mounting box)
TD145F1 Ổ cắm sàn hình vuông 2 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Clamshell floor socket twin 2-pin socket w/twin multi-standard socket, 10A 250V~
1,812,000
  Ổ cắm âm hình vuông màu bạc (Sâu - bao gồm đế). Silver square clamshell (deep) floor socket (w/mounting box)
TD145F4H Ổ cắm sàn hình vuông kiểu 86 gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Clamshell floor socket 86 type 2-pin socket w/multi-standard socket, 10A 250V~
1,662,000
  Ổ cắm âm hình vuông màu đồng (Sâu - bao gồm đế). Cooper square clamshell (deep) floor socket (w/mounting box)
TD145F4 Ổ cắm âm hình vuông kiểu 86 gồm 1 ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn và 1 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Clamshell floor socket 86 type 2-pin socket w/multi-standard socket, 10A 250V~
1,812,000
  Ổ cắm âm hình vuông màu bạc (Sâu - bao gồm đế). Silver square clamshell (deep) floor socket (w/mounting box)
TD145F5H Ổ cắm sàn hình vuông gồm 4 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Clamshell floor socket 4 multi-standard socket, 10A 250V~
1,662,000
  Ổ cắm âm hình vuông màu đồng (Sâu - bao gồm đế). Cooper square clamshell (deep) floor socket (w/mounting box)
TD145F5 Ổ cắm sàn hình vuông gồm 4 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn, 10A 250V~
Clamshell floor socket 4 multi-standard socket, 10A 250V~
1,812,000
  Ổ cắm âm hình vuông màu bạc (Sâu - bao gồm đế). Silver square clamshell (deep) floor socket (w/mounting box)
TD145F6H Ổ cắm sàn hình vuông gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn 10A 250V~ và 2 ổ cắm điện thoại
Clamshell floor socket twin multi-standard, 10A 250V~  w/twin telephone socket
1,662,000
  Ổ cắm âm hình vuông màu đồng (Sâu - bao gồm đế). Cooper square clamshell (deep) floor socket (w/mounting box)
TD145F6 Ổ cắm sàn hình vuông gồm 2 ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn 10A 250V~ và 2 ổ cắm điện thoại
Clamshell floor socket twin multi-standard, 10A 250V~  w/twin telephone socket
1,812,000

Sản phẩm được bảo hành 30 tháng kể từ ngày mua hàng

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zalo