Sử dụng công tắc màu vui lòng xem mẫu

Màu trắng Series i7 Màu Xám Series i7 Màu Champagne Series i7
Màu khác của Series i7 liên hệ để biết thêm thời điểm ra mắt

CÔNG TẮC ĐƠN

Công tắc đơn 16 AX AC250V

701011 | 701012 | 701123 | 701026

701011

Module Công tắc đơn,một chiều. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 1-Way switch)

89,000 (VNĐ)

701012

Module Công tắc đơn, hai chiều. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 2-Way switch)

106,000 (VNĐ)

   

701123

Module Công tắc đơn, một chiều, hai cực. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang double-pole switch)

152,000 (VNĐ)

701026

Công tắc trung gian. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang intermediate switch)

252,000 (VNĐ)

 

Công tắc đơn 16AX có đèn LED AC250V

701013 | 701014

701013

Module Công tắc đơn, một chiều có đèn LED. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 1-Way switch with LED indicator)

188,000 (VNĐ)

701014

Module Công tắc đơn,hai chiều có đèn LED. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 2-Way switch with LED indicator)

233,000 (VNĐ)

 

 

Công tắc đơn 20AX AC250V

702023 | 702024

702023

Module Công tắc 20A, hai cực, có đèn LED xanh. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 1-Way double-pole switch with blue LED indicator)

362,000 (VNĐ)

702024

Module Công tắc 20A, hai cực, hai chiều có đèn LED xanh. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 2-Way double-pole switch with blue LED indicator)

464,000 (VNĐ)

 

Công tắc đơn 32A Có đèn LED AC250V

703223 | 703224

703223

Module Công tắc đơn 32A, hai cực, một chiều, có đèn LED đỏ. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 1-Way double-pole switch with blue LED indicator)

392,000 (VNĐ)

703224

Module Công tắc đơn, hai cực, hai chiều có đèn LED đỏ. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang 2-Way double-pole switch with blue LED indicator)

494,000 (VNĐ)

 

 

CÔNG TẮC ĐÔI

Công tắc đôi 16AX AC250V

701021 | 701022

701021

Module Công tắc đôi, một chiều. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(2-Gang 1-Way switch)

129,000 (VNĐ)

701022

Module Công tắc đôi, hai chiều. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(2-Gang 2-Way switch)

164,000 (VNĐ)

 

Công tắc đôi 16AX Có đèn LED AC250V

701023 | 701024

701023

Module Công tắc đôi, một chiều có đèn LED. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(2-Gang 1-Way switch with LED indicator)

323,000 (VNĐ)

701024

Module Công tắc đôi, hai chiều có đèn LED. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(2-Gang 2-Way switch with LED indicator)

390,000 (VNĐ)

 

CÔNG TẮC BA

Công tắc ba 16AX AC250V

701031 | 701032

701031

Module Công tắc ba, một chiều. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(3-Gang 1-Way switch)

158,000 (VNĐ)

701032

Module Công tắc ba, hai chiều. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(3-Gang 2-Way switch)

209,000 (VNĐ)

 

Công tắc ba 16AX có đèn LED AC250V

701033 |701034

701033

Module Công tắc ba, một chiều có đèn LED. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(3-Gang 1-Way switch with LED indicator)

441,000 (VNĐ)

701034

Module Công tắc ba, hai chiều có đèn LED. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(3-Gang 2-Way switch with LED indicator)

509,000 (VNĐ)

 

701011F

701011F

Module Nút nhấn công tắc đơn. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(1-Gang push-button switch)

90,000 (VNĐ)

706301

706301

Module Nút nhấn công tắc chuông cửa. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Doorbell switch)

108,000 (VNĐ)

   

701021F

701021F

Module Nút nhấn công tắc đôi. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(2-Gang push-button switch)

132,000 (VNĐ)

701031F

701031F

Module Nút nhấn công tắc ba. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(3-Gang push-botton switch)

194,000 (VNĐ)

70E611, Chuông có nút hiển thị không làm phiền, chuông báo nhà đi vắng

70E611

Module Nút nhấn chuông có hiển thị "Không làm phiền". (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Doorbell switch with "Do Not Disturb" indicator)

1,674,000 (VNĐ)

Chuông hiển thị không làm phiền và mời dọn phòng, 70E613

70E612

Module Nút nhấn chuông có hiển thị "Không làm phiền" và "Mời dọn phòng". (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Doorbell switch with "DND" and "MUR" indicator)

1,750,000 (VNĐ)

 

Ổ CẮM

Ổ cắm đơn, Ổ cắm đôi, Ổ cắm đơn kèm công tắc

 

701087

Module Ổ cắm đơn tiêu chuẩn Âu - Mỹ 16A. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Single 3 pin Euro - US socket with 16A earth contact)

216,000 (VNĐ)

 

701089

Module Ổ cắm ba chấu đa tiêu chuẩn kèm công tắc. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Multiple socket with switch)

218,000 (VNĐ)

701072

Module Ổ cắm đôi hai chấu 10A, dùng cho chấu tròn và dẹt. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(10A Twin 2-pin socket for flat and round pins)

161,000 (VNĐ)

 

701080

Module Ổ cắm 2 chấu đa tiêu chuẩn 10A và ổ cắm 2 chấu dùng cho chấu tròn và chấu dẹt. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Multiple socket)

189,000 (VNĐ)

 

Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI

705214

Module  Ổ cắm điện thoại đơn. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Telephone outlet for RJ11 connector)

159,000 (VNĐ)

705224

Module Ổ cắm điện thoại đôi. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
Twin telephone outlet for RJ11 connector

267,000 (VNĐ)

Điện thoại kết hợp các module khác vui lòng xem phần dưới

 

Ổ CẮM TIVI

705111

Module Ổ cắm TV đơn. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

114,000 (VNĐ)

705114

Module Ổ cắm TV đơn có chống nhiễu. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

137,000 (VNĐ)

705119

Module Ổ cắm TV đôi. (Không bao gồm viền ngoài và màu)

165,000 (VNĐ)

705119S

Module Ổ cắm TV và Ổ cắm TV dạng kết nối. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
TV and TV F type connector outlet.

188,000 (VNĐ)

Tivi kết hợp các module khác vui lòng xem phần dưới

Ổ CẮM MẠNG - DỮ LIỆU

 

705218

Module Ổ cắm dữ liệu đơn Cat.5e. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
Data outlet for RJ45 connector Cat.5e

174,000 (VNĐ)

705618

Module Ổ cắm dữ liệu đơn Cat.6 . (Không bao gồm viền ngoài và màu)
Data outlet for RJ45 connector Cat.6

233,000 (VNĐ)

 

 

705228

Module Ổ cắm dữ liệu đôi Cat.5e. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
Twin data outlet for RJ45 connector Cat.5e

274,000 (VNĐ)

705628

Module Ổ cắm dữ liệu đôi Cat.6. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
Twin data outlet for RJ45 connector Cat.6

426,000 (VNĐ)

 

KẾT HỢP: ĐIỆN THOẠI; MẠNG; DỮ LIỆU; TV

Ổ cắm Tivi và Ổ cắm mạng - dữ liệu

 

705302

Module Ổ cắm TV và dữ liệu Cat.5e
(TV and data for RJ45 connector Cat.5e outlet)

267,000 (VNĐ)

705602

Module Ổ cắm TV và dữ liệu Cat.6
(TV and data for RJ45 connector Cat.6 outlet)

317,000 (VNĐ)

 

 

Ổ cắm Điện thoại và Ổ cắm mạng - dữ liệu

 

705229

Module Ổ cắm điện thoại và dữ liệu Cat.5e
(Telephone for RJ11 connector and data for RJ45 connector Cat.5e outlet)

276,000 (VNĐ)

705629

Module Ổ cắm điện thoại kết nối RJ11 và dữ liệu Cat.6
(Telephone for RJ11 connector and data for RJ45 connector Cat.6 outlet)

505,000 (VNĐ)

 

Ổ cắm Tivi và Ổ cắm điện thoại

 

705301

Module Ổ cắm TV và điện thoại.
(TV and telephone for RJ11 connector outlet)

250,000 (VNĐ)

 

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN

70E101

Module chiết áp đèn sợi đốt
(500W Dimmer switch for incandescent load)

560,000 (VNĐ)

70E401

Module Cảm biến âm thanh và ánh sáng 160W.
(160W Voice and light switch)

1,068,000 (VNĐ)

70E301

Module Cảm biến hiện diện chuyển động.
(Presence delector (2 Wire))

1,290,000 (VNĐ)

70E501

Module Công tắc đặt thời gian trễ.
(160W Touch time delay switch)

980,000 (VNĐ)

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUẠT

 

70E201

Module Chiết áp quạt.
(200W fan speed control switch)

608,000 (VNĐ)

HỆ THỐNG ÂM THANH

Ổ cắm loa đơn, Ổ cắm loa đôi

Ổ cắm loa, Ổ cắm đơn loa, 705401

705401

Module Ổ cắm loa. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Speaker outlet)

312,000 (VNĐ)

Ổ cắm đôi loa, Ổ cắm đôi loa 705402

705402

Module Ổ cắm đôi loa. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Twin Speaker outlet)

563,000 (VNĐ)

 

Chiết áp âm lượng - Chiết áp loa

70E621

Module Chiết áp âm lượng 4 vị trí, đấu 3 dây. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(4 Channel volume control switch 3 wiring)

398,000 (VNĐ)

70E622

Module Chiết áp âm lượng 4 vị trí, đấu 7 dây. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(4 Channel volume control switch 7 wiring)

496,000 (VNĐ)

   

70E623

Module Chiết áp âm lượng. (Không bao gồm viền ngoài và màu)
(Volume control switch)

406,000 (VNĐ)

 

 

 

700610

Khung đơn. (Màu trắng)
1-Gang white frame

24,000 (VNĐ)

 

 

 

700620

Khung đôi. (Màu trắng)
2-Gang white frame

52,000 (VNĐ)

 

 

 

700630

Khung ba. (Màu trắng)
3-Gang white frame

76,000 (VNĐ)

 

 

 

700640

Khung bốn. (Màu trắng)
4-Gang white frame

91,000 (VNĐ)

 

 

 

700650

Khung năm. (Màu trắng)
5-Gang white frame

108,000 (VNĐ)

 

Khung màu
 

Màu trắng

+ 0VNĐ

Màu Xám

+ 60,000VNĐ

Màu Champagne

+ 60,000VNĐ

 

THIẾT BỊ KHÁC

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zalo