Thưởng thức trang trí với Simon V5

 

Một khái niệm mang tính cách mạng, cho phép bạn để có 
sáng kiến trong trang trí không gian riêng của bạn

 

 

 

Công tắc đơn một chiều, Công tắc đơn 2 chiều
V59011 | V59012 | V59026

V59011

Công tắc đơn 1 chiều
(1-Gang 1-Way switch)

82,000 (VNĐ)

V59012

Công tắc đơn 2 chiều
(1-Gang 2-Way switch)

97,000 (VNĐ)

 

 

V59026

Công tắc trung gian
(1-Gang intermediate switch)

172,000 (VNĐ)

 

 

 Công tắc đơn 1 chiều, Công tắc đơn 2 chiều có đèn LED
V59013 | V59014

V59013

Công tắc đơn 1 chiều, có đèn LED
(1-Gang 1-Way switch with LED indicator)

148,000 (VNĐ)

V59014

Công tắc đơn 2 chiều có đèn LED
(1-Gang 2-Way switch with LED indicator)

154,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn 1, 2 chiều 20A, Công tắc đơn 1, 2 chiều 32A có đèn LED đỏ
V52023 | V52024 | V53223 | V53224

V52023

Công tắc 1 chiều, 2 cực, có đèn LED đỏ 20A-250V
(Two pole one-way switch with red LED indicator, 20A-250V~)

346,000 (VNĐ)

V52024

Công tắc 2 chiều, 2 cực, có đèn LED đỏ 20A-250V
(Two pole two-way switch with red LED indicator, 20A-250V~)

448,000 (VNĐ)

V53223

Công tắc 1 chiều, 2 cực, có đèn LED đỏ 32A-250V
(Two pole one-way switch with red LED indicator, 32A-250V~)

376,000 (VNĐ)

V53224

Công tắc 2 chiều, 2 cực, có đèn LED đỏ 32A-250V
(Two pole two-way switch with red LED indicator, 32A-250V~)

478,000 (VNĐ)

 

 Công tắc đơn 1, 2 chiều 20A, Công tắc đơn 1,2 chiều 32A có đèn LED xanh
V52023D | V52024D | V53223D | V53224D

V52023D

Công tắc đơn 1 chiều, 2 cực, có đèn LED xanh, 20A-250V~
(Two pole one-way switch with blue LED indicator, 20A-250V~)

346,000 (VNĐ)

V52024D

Công tắc đơn 2 chiều, 2 cực, có đèn LED xanh, 20A-250V~
(Two pole two-way switch with blue LED indicator, 20A-250V~)

V53223D

Công tắc đơn 1 chiều, 2 cực, có đèn LED xanh, 32A-250V~
(Two pole one-way switch with blue LED indicator, 32A-250V~)

376,000 (VNĐ)

V53224D

Công tắc đơn 2 chiều, 2 cực, có đèn LED xanh, 32A-250V~
(Two pole two-way switch with blue LED indicator, 32A-250V~)

478,000 (VNĐ)

 

 

 

 

 

 

zalo