Hướng dẫn sử dụng Đui đèn cảm ứng hồng ngoại chuyển động Kawa SE27

Hướng dẫn sử dụng Đui đèn cảm ứng hồng ngoại chuyển động Kawa SE27

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐUI ĐÈN CẢM ỨNG CHUYỂN DỘNG DẠNG ĐUI XOÁY VÀO ĐUI KAWA SE27   THÔNG TIN CHUNG: Đây là đui đèn cảm ứng hồng ngoại chuyển động, được lấy nguồn từ chính đui đèn bình thường có nối nguồn. Mắt cảm ứng đặt phía trên đui lắp bóng đèn, giúp tránh...Xem tiếp
Hướng dẫn sử dụng Bóng đèn Led âm trần cảm ứng chuyển động hồng ngoại Kawa DS7W

Hướng dẫn sử dụng Bóng đèn Led âm trần cảm ứng chuyển động hồng ngoại Kawa DS7W

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CẢM ỨNG CHUYỂN DỘNG HỒNG NGOẠI GẮN ÂM TRẦN KAWA DS7W THÔNG TIN CHUNG: Đây là thiết bị cảm biến nhận diện sự chuyển động của con người. Tự động mở đèn khi có người di chuyển và thiếu ánh sáng (dưới 10 lux – 6:30 tối). Tự động...Xem tiếp
Hướng dẫn sử dụng Bóng đèn Led cảm ứng hồng ngoại chuyển động Kawa SS72

Hướng dẫn sử dụng Bóng đèn Led cảm ứng hồng ngoại chuyển động Kawa SS72

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÓNG ĐÈN LED CẢM ỨNG Kawa: Kw – SS72   Giới thiệu: Đây là thiết bị cảm biến nhận diện sự chuyển động của con người. Tự động mở đèn khi có người di chuyển và thiếu ánh sáng (dưới 10 lux – 6:30 tối). Tự động mở đèn khi thiếu...Xem tiếp
Hướng dẫn sử dụng Bóng đèn Led cảm ứng chuyển động hồng ngoại Kawa SS71

Hướng dẫn sử dụng Bóng đèn Led cảm ứng chuyển động hồng ngoại Kawa SS71

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÓNG ĐÈN LED CẢM ỨNG Kawa: Kw – SS71   Giới thiệu: Đây là thiết bị cảm biến nhận diện sự chuyển động của con người. Tự động mở đèn khi có người di chuyển và thiếu ánh sáng (dưới 10 lux – 6:30 tối). Tự động mở đèn khi thiếu...Xem tiếp